Litteratur & Föredrag Litteratur & Föredrag
MABB2018-Malmö Artists Book Biennial
Foto: MABB - Malmö Artists’ Book Biennial

MABB2018-Malmö Artists Book Biennial

  • Plats: Victoriateatern
    S. Förstadsg. 18, Malmö (Hitta hit)
  • 2018 | fredag 20 april 12:00 - 18:00
  • Detta är ett återkommande evenemang
  • Första tillfället: 20 april 2018
  • Sista tillfället: 21 april 2018
Spara till din kalender
In english further down: MABB2018 - Malmö Artist's Books Biennial är den första internationella artist’s book-mässan i Sverige, en mässa och utställning om konst som bygger på boken som fenomen. MABB2018 inviterar både nationella och internationella konstnärer, utgivare, bokhandlare och organisationer att delta i en konstform fått allt mer uppmärksamhet i Sverige. Konstnärsböcker är konstverk i form av en bok eller ett bokliknande projekt där konstnären har full kontroll över slutresultatet. Boken är avsedd som ett konstverk i sig och kan vara ett sätt att distribuera och kommunicera konst men också vara ett alternativt utställningsformat för konst. En konstnärs bok kan se ut hur som helst och ha en mängd olika format: till exempel mappar, lådor med tryckt material eller lösblad, ett kort, pappersrullar eller vara inbunden. Artists’ books är ofta handgjorda, eller tryckta i liten utgåva, eller bara publicerade i en unik kopia. Artist’s book-mässa: Deltagare på MABB2018 är John McDowall, arrangörer av artists’ book-mässan PAGES, Leeds, Storbritannien. Dessutom kommer aktörer från artist’s book-världen i USA, som Maddy Rosenberg, intendent för artist’s book-galleriet Central Booking i New York, och Erin Zona, konstnärlig ledare för Women‘s Studio Workshop, Rosendala, med en utgivning av konstnärsböcker från 70-talet och därefter. Andra utställare är Tim Shore, bokartist och föreläsare vid College of Arts, Derby, Storbritannien, Antoine Lefebvre, fransk bokartist och skapare av La Bibliothèque Fantastique, liksom många, många fler intressanta artists’ books-konstnärer från Sverige och världen. Utställare/participators: AMBruno (GBR) Anne Rook (GBR) Antoine Lefebvre Editions (FRA) Artist Book Arkivet, Per Jonas Lindström [NOR) Begbiebook (GBR) backbonebooks (DEU) Bladr (DNK) Central Booking USA Codex Polaris (NOR) Gestus (DNK) Hong Kong Press,(NOR/SWE) Grafikverkstaden Godsmagasinet Uttersberg (SWE) Lennart Grebelius (SWE) Hour Projects (DNK) Hverdag Books (NOR) KKV Grafik i Malmö (SWE) Multipel.nu (SWE) Timglaset (SWE) Plaugolt SatzWechsler (DEU) KLD Repro (DNK) oneacre.online (NLD) Pist Protta (DNK) Redfoxpress (IRL) Red Sphinx (DEU) Stigbergets Stamp och Press (SWE) Sailor Press (SWE) Tim Shore (GBR) Wild Pansy Press (GBR) Women’s Studio Workshop (USA) Woodpecker Projects (SWE/DNK) Malmö University, “Architecture, Visualization and Communication”, kandidatprogrammet Östra Grevie Folkhögskola Lunds Konst/Designskola Workshops: ges under MABB2018 för både professionella artister och allmänheten. De är organiserade i samarbete med de konstnärliga kollektiva verkstäderna KKV Graphics Malmö och Media Workshop Skåne. På Malmö Konsthall inbjuder Helgverkstad i alla åldrar att arbeta inom ämnet artist’s book. Seminarie, utställningar och workshops under MABB2018: SEMINARIUM 1: Artists' books, so what? Onsdag 11.4 kl. 19–21 C-salen Status för Artists’ books i Skandinavien – trender och utveckling. Marika Reuterswärd, chef för Kristianstads konsthall Matilda Plöjel, Sailor Press Kirke Meng och Karin Hald, Forlaget Gestus Kristina Bengtsson, Hour Projects Thomas Millroth, konstkritiker och författare Presentatör: Joakim Norling, redaktör för förlaget Timglaset Artists’ Books – en historisk presentation 11–22.4 Malmö Konsthalls bokhandel Artists’ books ur Bengt Adlers och Thomas Millroths samlingar presenteras som en del av MABB2018. I denna historiska återblick finner man ett häfte av Anders Österlin från 1949, en konstnärsbok från 1953/54 av Eric Lennarth, litet grand av CO Hultén och en del danskt pionjärmaterial av Vilhelm Bjerke Petersen, Asger Jorn, Gro Vive. Vidare internationella storheter som John Armleder, George Brecht, Robert Filliou, Emmet Williams, Ben Vautier, Konrad Balder Schauffelen, Dorothy Iannone och Dieter Roth. Här kan också det mesta av legendariska Björnligan i Göteborg beskådas och två pionjärinsatser lyfts fram, Wedgepress & Cheese och tidningen Fabrik. cph flip book nest 18–22.4 Mellanrummet Vernissage 18.4 kl. 18–19 18:30 Introduktion av konstnär Christina Bredahl Duelund SEMINARIUM del 2: Artists’ books, so what? Onsdag 18.4 kl. 19–21 C-salen Hur arbetar man med och presenterar artists’ books idag utanför Norden? Antoine Lefebvre, antoine lefebvre editions (FR) John McDowall, AMBruno (UK) Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg (SE) Maddy Rosenberg, CENTRAL BOOKING (US) Presentatör: Joakim Norling, redaktör för förlaget Timglaset MABB2018 FEST Fredag 20.4 kl. 20–24 Mellanrummet/Restaurang Smak Bar Performance kl 20.30: Recitation of the Cyrillic Alphabet av Vassil Simittchiev. WSW:s artist’s book-utgivning Söndag 22.4 kl. 11–12 C-salen Erin Zona, Women Studio Workshop After Work Shop Söndag 22.4 kl. 13–14.45 C-salen Matilda Plöjel, Sailor Press Ditte Ejlerskov, Woodpecker Projects Konstnären i samarbete med formgivaren, ett samtal lett av Thomas Millroth, konstkritiker och författare, och Joakim Norling, redaktör för tidskriften och förlaget Timglaset. ------------------------ MABB2018- Malmö Artist's Books Biennial is the first international artist's book fair in Sweden, a fair and exhibition about art based on the book as a phenomenon. MABB2018 invites both national and international artists, publishers, bookstores and organizations to participate in an art form getting more and more attention in Sweden. Artists' books are works of art in the form of a book or book-like project where the artist has full control over the final result. The book is meant as an artwork in itself and can be a way of distributing and communicating art but also being an alternative exhibition format for art. An artist's book can look the next anyway and have a variety of formats: for example, folders, drawers with printed matter or loose-leaves, a card, paper rolls or bound printed pages. Artists' books are often handmade, or printed in small edition, or just published in a unique copy. Artist’s book fair: Participation at MABB2018 are John McDowall, organizers of the artist's book fair PAGES, Leeds, UK. In addition, people from the artist's books world in New York, such as Maddy Rosenberg, executive director of the artists’ book gallery Central Booking, New York, and Erin Zona, artistic director of Women's Studio Workshop, Rosendale, with a release of artist's books from the 70's and beyond. Other exhibitors are Tim Shore, book artist and lecturer at the College of Arts, Derby, UK, Antoine Lefebvre, french book artist and creator of La Bibliothèque Fantastique, as well as many, many interesting artist's book creators from Sweden and the world. Workshops: given under MABB2018 for both professional artists and the public. They are organized in collaboration with the artistic collective workshops KKV Graphics Malmö and Mediaverkstaden Skåne. At Malmö Konsthall, the Weekend Workshop invites all ages to work with the subject of artists' books. Seminars, exhibitions and workshops during MABB2018: SEMINAR part 1: Artists’ books, so what? Wednesday 11.4 7–9 PM C-salen , Malmö Konsthall Status of Artists’ books in Scandinavia – trends and development. Marika Reuterswärd, director Kristianstad Center for Contemporary Art Matilda Plöjel, Sailor Press Kirke Meng och Karin Hald, Forlaget Gestus Kristina Bengtsson, Hour Projects Thomas Millroth, art critic and author Presenter: Joakim Norling, publisher Timglaset Artists’ Books – a historical presentation 11–22.4 Malmö Konsthalls Bookstore Artists’ books from Bengt Adlers and Thomas Millroth’s collections are presented as part of MABB2018. cph flip book nest 18–22.4 Mellanrummet, Malmö Konsthall Opening Wednesday 18.4 6–7 PM Introduction by Christina Bredahl Duelund at 6.30 PM SEMINAR part 2: Artists’ books, so what? Wednesday 18.4 7–9 PM C-salen , Malmö Konsthall How do practitioners of book arts work outside the Nordic region? Antoine Lefebvre, antoine lefebvre editions (FR) John McDowall, AMBruno (UK) Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg (SE ) Maddy Rosenberg, CENTRAL BOOKING (US) Presenter: Joakim Norling, publisher Timglaset. MABB Party Friday 20.4 8–12 PM Mellanrummet/Restaurang Smak, Malmö Konsthall Bar Performance at 8.30 PM Recitation of the Cyrillic Alphabet by V assil Simittchiev. SEMINAR WSW:s artist’s book-publishing Sunday 22.4 11–12 AM C-salen , Malmö Konsthall Erin Zona, Artistic Director, Women’s Studio Workshop In English Joint arr. Studiefrämjandet Malmö Free entrance, limited number of seats. SEMINAR After Work Shop Sunday 22.4 1–2.45 PM C-salen, Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö Matilda Plöjel, Sailor Press Ditte Ejlerskov, Woodpecker Projects The artist in collaboration with the designer, a conversation by Thomas Millroth, art critic and author, and Joakim Norling, editor Timglaset Samarrangemang/joint arr: Malmö Konsthall och/and Studiefrämjandet i Malmö Fri entré, begränsat antal platser./Free entrance, limited number of seats. Locations: Victoriateatern, Södra Förstadsgatan 18, Malmö Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
Arrangör