Pildammsparken

Pildammsparken, förr även kallad Baltiska parken, är Malmös största park.En nyare anläggning är Galatheas hage, avsedd för meditation. Det cirkelrunda fältet ”tallriken” används sommartid till picknick och gympa. Den nuvarande Pildammsteatern är en amfiteater som tillkom år 1963 som ersättning för en äldre friluftsteater. Det gamla vattentornet inrymmer ibland konstutställningar. Den populära motionsrundan runt dammen mäter cirka 1,5 kilometer.

Parken, som är 45 hektar stor, är belägen kring en damm som anlades som stadens vattenreservoar vid 1600-talets slut. Pilträden planterades för att förstärka dammens skyddsvallar. Parken anlades på den plats där Baltiska utställningen hållits 1914. Från utställningen återstår endast Kungliga paviljongen, numera kallad Margaretapaviljongen, och vissa mindre lämningar.

This place does not seems to have a official hashtag yet.