Festival & utomhusevenemang Festival & utomhusevenemang
Sevedsfestivalen / Seved Festival

Sevedsfestivalen / Seved Festival

Välkomna till en endagsfestival i den gamla textilfabriken i Seved, på andra våningen på Bragegatan 15. Till festivalen har vi bjudit in unga konstnärer och kreatörer att medverka som har en koppling till Seved för att visa vad de gör. Det kommer att visas måleri, poesi, live musik, dans, hantverk och mycket mer!

***

Welcome to the Seved Festival in the old textile factory in Seved, Bragegatan 15. The festival is a one day event for which we have invited young creative people with a connection to Seved to join and show their work. There will be paintings, poetry, dance groups, live music, sculpture, contemporary woodwork, photography and much more!

Save to calendar

Lördagen, den 24 augusti, kl, 14-22

Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö

Gratis entré! 


Medverkande:

Imad Altamimi (music)

Sol Anna (art) 

Sergio Gio (performance)

Vendela Bergman (photography) 

Linn Boekhout (art) 

Dance Bee (dance) 

Lisa Elofsson (art/poetry) 

Insaunas (music)

Gitanas – Romska kvinno och kultur förening (dance & music) 

Alexander Jonsson (craft)

Smiling (music) 

Rasmus Wieselgren (art)

Zynabb (زوزو) (video)


Mer information om medverkande konstnärer och kreatörer kommer att publiceras närmare festivaldatumet tillsammans med programmet för dagen. Fler namn på medverkande kan komma att tillkomma. 

Festivalen arrangeras av Skånes konstförening och är en del av projektet Södra Sofielunds Museum som har som mål att skapa ett konstnärligt och utforskande rum för och om vårt närområde. Under våren arrangerade vi ett antal workshops - allt från konstpromenader till lerverkstäder till storytelling - detta för att tillsammans undersöka vilka berättelser närområdet bär på.  Festivalen är nästa steg i arbetet där vi vill se vad för konst och kultur som skapas i området.

Skånes konstförening har en folkölsbar som serverar mat. Ingen annan alkohol eller mat är tillåten i våra lokaler. 

Projektet drivs av Skånes konstförening och presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet, ABF och med stöd av Region Skåne’s ”Ung kraft”-projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet.


***


Saturday, August 24, 2-10pm

Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö 

Free admission!


Participants:

Imad Altamimi (music)

Sol Anna (art) 

Sergio Gio (performance)

Vendela Bergman (photography) 

Linn Boekhout (art) 

Dance Bee (dance) 

Lisa Elofsson (art/poetry) 

Insaunas (music)

Gitanas – Romska kvinno och kultur förening (dance & music) 

Alexander Jonsson (craft)

Smiling (music) 

Rasmus Wieselgren (art)

Zynabb (زوزو) (video) 


More info about the participating artists & musicians will be published soon. A schedule for the day will be presented in August. More participating artists might be added. 

The festival run by Skånes konstförening is a part of the project Södra Sofielunds Museum that has the aim to create an artistic learning and exploration space for our neighbours and everyone who wish to participate. During spring we hosted a lot of workshops -- everything from art walks and clay workshops to investigating what stories this neighbourhood holds. The festival explores what kind of art exists connected to the area and what makers and creative people are living here. 

Skånes konstförening has a bar that serves food and “people’s beer”. No other alcoholic drinks or food is allowed on the premises.

The project is run by Skånes konstförening and is presented with support from Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet, ABF and with support from Region Skåne’s “Ung Kraft” project contribution to make young and young adults more involved in the cultural sector. 

Free

Organizer